Odborné odvodnenie pozemku

Odvodnenie pozemku sa pred plánovanou výstavbou určite oplatí riešiť

Pred začatím výstavby rodinného domu je potrebné vlastniť pozemok. Je potrebné vybrať taký, ktorý by bol na to správnom mieste z pohľadu infraštruktúry, okolitých budov, v čistom prostredí atď. Lebo v podstate od toho závisí neskôr pohoda pri bývaní. Pravdou je, že niekedy kupujúci ani nerieši geologickú situáciu pri kúpe pozemku. Je nadšený výhľadmi, umiestnením, cenou, či veľkosťou pozemku. Ak však je predpoklad, že na pozemku by mohlo byť zvýšené množstvo podzemnej vody, určite je to potrebné riešiť skôr ako dom postavíte. Možno nie hneď ale spodná voda sa časom podpíše na stavbe. Stavebný materiál bude pomaly absorbovať vodu a neskôr sa to ukáže na vlhkých múroch, omietkach, plesniach a nakoniec aj na zdravotnom stave obyvateľov. Teda ak tušíte problém so spodnou vodou je potrebné riešiť odvodnenie pozemku. Odvodnenie pozemku je mimoriadne dôležitým krokom. Robí sa aj na základe geologického skúmania, či na základe odporúčania architekta, ktorý posúdi stav pozemku vzhľadom k jeho umiestneniu.

Spôsoby odvodnenia pozemku

Odvodnenie pozemku
Výhody odvodnenia pozemku

Z pohľadu miesta rozoznávame povrchovú a podzemnú vodu. Povrchová voda je v podstate zrážková. Tá bude robiť problém v tom prípade, ak sa stavba nachádza vo svahu. V tomto prípade však odvodnenie pozemku nie je až takým problémom. Dá sa to riešiť špeciálne vybudovanými rigolmi, či spleťou niekoľkých žľabov, ktoré budú vodu odvádzať.  Podzemná voda sa nachádza v spodných vrstvách pôdy. Áno, Slovensko je bohaté na spodnú vodu, ale v tomto prípade by sa mala nachádzať a udržiavať hlboko pod základmi domu. Iba tak totiž nebude v budúcnosti znehodnocovať stavbu. Ak pri kopaní základov narazíte na spodnú vodu, neváhajte a požiadajte o pomoc odborníka, ktorý vám poradí a navrhne spôsob odvodnenia pozemku. Tento krok podlieha ohlasovacej povinnosti prípadne stavebnému povoleniu ale to už posúdi stavebný úrad. Takýmto zásahom sa totiž menia hydrogeologické pomery na pozemku. V prípade, že si nie ste istý, akým spôsobom sa zachovať, určite investujte do hydrogeologického prieskumu. Áno, kým prebehne prieskum stavba bude musieť na chvíľu počkať a celkové práce vyjdú drahšie ale ak tento krok nepodstúpite, neskoršie problémy vás budú stáť oveľa viac. Pre viac informácií o odvodnení pozemku, spôsobe aj cenovej ponuke sa dozviete po navštívení nasledujúcej stránky: https://www.zemne-vyskove.sk/.