Na čo sa používajú pečiatky?

Pečiatky možno stručne charakterizovať ako pomocníkov, ktorí svoje uplatnenie našli vo viacerých oblastiach. V praxi sa najčastejšie uplatňujú pri značkovaní dokumentov. Pečiatky sa väčšinou orážajú na papier. V minulosti sa peciatky skladali z gumových alebo polymérových štočkov (ktoré tvorili hlavnú pracovnú časť pečiatky), na ktorých bol zrkadlovo umiestnený text či …

Read More