Na čo sa používajú pečiatky?

Pečiatky možno stručne charakterizovať ako pomocníkov, ktorí svoje uplatnenie našli vo viacerých oblastiach. V praxi sa najčastejšie uplatňujú pri značkovaní dokumentov. Pečiatky sa väčšinou orážajú na papier. V minulosti sa pečiatky skladali z gumových alebo polymérových štočkov (ktoré tvorili hlavnú pracovnú časť pečiatky), na ktorých bol zrkadlovo umiestnený text či iné grafické prvky, ktoré mali byť orážané. Štočky boli pripevnené k rukoväti, ktorá sa vyrába najčastejšie z dreva (smrekové, dubové), alebo z plastov. Používanie týchto pečiatok je však možné len spolu s pečiatkovou farbou a poduškou, ktorá slúži na farbenie štočkov. Pečiatky sa tiež vyrábajú aj pomocou laseru, čo podstatne skrátilo čas ich výroby.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt peciatkyPečiatky nachádzajú široké uplatnenie. Najčastejšie sa však používajú v kanceláriách alebo na úradoch ako jednoduchá pomôcka, vďaka ktorej dochádza k písaniu opakovaného textu alebo vkladaniu obrázku. Vďaka pečiatkám teda nemusíme všetky informácie vypisovať ručne, ale všetko potrebné získame jedným orazením. Právnické osoby ich používajú ako doplnok k podpisu. Slúžia teda nielen ako prostriedok, ktorý nahrádza opakované písanie, ale zároveň aj ako autentizačný prostriedok. Ako autentizačný prostriedok sa používa pre verejné listiny v podobe úradného razítka. Pečiatky uľahčujú aj skladovanie materiálu. Slúžia na označovanie hotových výrobkov alebo materiálu, napríklad pri označovaní druhu, dátumu výroby/spotreby a podobne. Okrem klasického materiálu – papiera, bývajú označované aj škrupiny vajec, plastové obaly alebo drevo. Pečiatka tiež slúži aj ako dôkazný dokument. Ak sa na dokumente pečiatka nachádza, je to znakom toho, že bola vykonaná kontrola – napríklad odoslanie dokumentu. V tomto prípade tvorí poštová pečiatka špeciálnu úlohu – dokladuje odoslanie tovaru. Pečiatky tiež používajú orgány verejnej správy. Pečiatky bývajú dôkazným prostriedkom pri pasovej kontrole, vďaka ktorému nám je umožnené do krajiny vstúpiť. Pečiatky tiež nájdeme na turisticky atraktívnych miestach a slúžia nielen ako dôkazný prostriedok, ale aj ako určitá pamiatka. Pečiatky nájdeme najmä vo vysokohorských oblastiach a dokladujú to, že sa nám úspešne podarilo na toto miesto dostať. Pečiatky sa tiež používajú aj pri znehodnocovaní cenín, napríklad poštových známok, časových lístkoch miestnej hromadnej dopravy alebo kolkov. Ak sa na týchto ceninách pečiatky nachádzajú, nie je možné ich opätovne použiť a platia len v určitý čas na vopred určenú činnosť. Pečiatky teda predstavujú základnú výbavu administratívnych miest. Pečiatky šetria nielen čas, ale aj ruky tých, ktorí ich používajú – nemusia opätovne vypisovať tie isté veci dookola ručne, ale všetky informácie bývajú získavané pomocou jedného orazenia. To je hlavným dôvodom, prečo majú široké uplatnenie.