Pracovné odevy vo všetkých veľkostiach

Môžeme považovať rúško za pracovný odev?

Prác, v ktorých je potrebné nosiť ochranné pracovné odevy je mnoho. Používanie správnych pracovných odevov a hygienických pravidiel, ktoré rieši bezpečnosť práce, môžete predísť nielen pokutám, ktoré od správnych orgánov môžete dostať, ale aj chrániť zdravie vašich zamestnancov a vyhnúť sa tak nepríjemným úrazom. Pracovné odevy sú dôležitou súčasťou zamestnancov, a teda je vašou povinnosťou zabezpečiť im ich v takej miere, v akej ich potrebujú.

Aké pracovné odevy poznáme?

Pracovné odevy na každý deň
Typy pracovných odevov

Každý odbor, v ktorom sa vyžaduje aby zamestnanec nosil pracovný odev, je špecifický a vyžaduje iné pracovné odevy pre zamestnancov. Ako zamestnávateľ, by ste mali mať určite podrobne naštudovanú smernicu o bezpečnosti vašich zamestnancov, nebudete tým chrániť len vašich zamestnancov, ale aj seba. Nezabúdajte na veľmi dôležitú vec, ktorou je, že pracovné odevy musí zabezpečiť zamestnávateľ, teda vaši zamestnanci, by s nimi nemali mať žiadne problémy. Ako sme už spomínali, každé odvetvie vyžaduje iné pracovné odevy, napríklad v gastronómii je potrebné zaistiť zamestnancom obuv, pracovný odev a pokrývku hlavy. Ak ste zamestnávateľ v oblasti strojariny, je nevyhnutné aby ste svojim zamestnancom zabezpečili odev, ktorý je nepremokavý, nehorľavý a obsahuje bezpečnostné prvky. Jednoducho povedané, každý oblasť má určené pracovné odevy, ktoré musíte zabezpečiť pre svojich zamestnancov. V dnešnej dobe, kedy sa rúško vyžaduje aj na verejných priestranstvách, či aj na nákupoch, by sme ho už mohli považovať za súčasť pracovných odevov, a teda, mali by ste ho vašim zamestnancom zabezpečiť takisto, aby ste dbali na ochranu a zabránili tak šíreniu ochorení vo vašej spoločnosti. Predsa len povinnosť nosenia rúška v interiéri aj a aj pri práci je stanovená hlavným hygienikom SR.

Certifikát je dôležitý

Je veľmi dôležité aby boli pracovné odevy vyrobené z kvalitných materiálov a teda aby splnili všetky náležitosti bezpečnosti, teda, aby mali všetky potrebné certifikáty. Iba v takom prípade poskytujete svojim zamestnancom náležitú ochranu, ktorá je v súlade s bezpečnosťou práce a vy tak okrem toho, že sa môžete vyhnúť, niekedy aj likvidačným pokutám, ochránite hlavne zdravie svojich zamestnancov a ostatných ľudí. Ak máte záujem o kvalitné pracovné odevy, určite sa obráťte na internetové stránky spoločnosti https://www.ardonsk.sk/.