Písanie diplomoviek v stanovenom termíne

Písanie diplomoviek podľa zvolenej témy

Písanie diplomoviek predstavuje službu, ktorá študentom šetrí čas a zvyšuje ich šance na úspešné ukončenie druhého stupňa vysokej školy. V živote sa človek často rozhoduje na základe čiastočných alebo neúplných informácií. Niekedy musí vyštudovať vysokú školu i napriek tomu, že v jeho živote nastali veľké zmeny a on nemá čas alebo možnosti na písanie diplomoviek svojpomocne. Inokedy to môže byť donútenie zo strany zamestnávateľa, najmä v štátnom sektore, kde na zvýšenie platovej triedy, je potrebné zvýšiť svoje najvyššie ukončené vzdelanie.

Objednanie diplomovej práce

Príprava podkladov diplomových prác je v podstate písanie diplomoviek na kľúč. Jediné, čo Vám stačí, je doplniť si úvodné strany, pozrieť, či je text a poriadku a diplomová práca je pripravená na odovzdanie. V tomto sektore najčastejšie firmy ponúkajú nezáväzné objednanie diplomovej práce. Stačí zadať tému, počet normostrán, termín dodania, prípadne poslať smernice. Následne už je len potrebné si vybrať, komu zveríte napísanie Vašej diplomovky do rúk.

Písanie diplomoviek – referencie

Objednanie a písanie diplomovej práce
Spôsoby písania diplomoviek

Pri písaní diplomoviek je potrebné poznať referencie študentov, ktorí tieto služby už v minulosti využili. Napr. na portáli www.pracenamieru.sk je možné si vytvoriť nezáväznú objednávku a vybrať si spomedzi cenových ponúk takého autora, ktorý má výborné recenzie z písania diplomoviek predchádzajúcim študentom. Takýmto spôsobom máte možnosť sa uistiť, že Vaša diplomová práca bude kvalitná, originálna a bude spĺňať Vaše požiadavky, ako aj požiadavky školiteľa. Referencie sú pri písaní diplomoviek kľúčové na to, aby sa nestalo, že celé poklady budú skopírované z inej práce, z čoho by následne vyšla vysoká zhoda a diplomová práca by nebola odsúhlasená. 

Ako napísať diplomovú prácu?

Písanie diplomových prác je dnes platenou službou, ale taktiež má študent možnosť si svoju diplomovú prácu napísať sám. Pri písaní diplomoviek existuje veľa faktorov, ktoré môžu ovplyvniť napr. spôsob vyhľadávania zdrojov, spôsob citovania, parafrázovania, početnosť či kvalitu zdrojov. Niektoré tipy na písanie diplomových prác Vám umožnia ľahšie začať s Vašou záverečnou prácou. Je potrebné vypracovať v dostatočnom rozsahu a kvalite teoretickú časť diplomovej práce, a následne praktickú časť, ak je jej súčasťou. Dnes takmer každá škola vyžaduje pri písaní diplomoviek, aby bol súčasťou práce výskum realizovaný analytickou metódou, metódou dotazníka, kazauistikou, prípadne inou výskumnou metódou.

Kontrola originality diplomových prác

Kontrola originality sa vykonáva pred nahratím každej diplomovej práce do centrálneho registra záverečných prác. Centrálny register záverečných prác nájdete na webe, avšak pozor na to, že diplomové práce je možné do tohto registra nahrať iba raz.