Podnikatelský plán restaurace s osnovou

Víte, co všechno musí obsahovat podnikatelský plán restaurace?

Otevření restaurace je pro majitele restaurace velký moment, avšak než dojde k samotnému otevření restaurace, musí celý podnik projít náročnou cestou. Prvním velkým krokem, který rozhoduje o tom, že zda vlastně restauraci vlastně otevřete je návštěva banky a před schválení úvěru na financování podniku. Bance budete muset předložit podnikatelský plán restaurace, což znamená, že musíte vypracovat ucelený dokument, na základě tohoto dokumentu se banka rozhodne, zda vám peníze uvolní nebo neuvolní.

Co je podnikatelský plán a proč je potřebný?

Podnikatelský plán restaurace pro začátečníky
Grafy v podnikatelském plánu pro restauraci

Podnikatelský plán obecně lze považovat za ucelený dokument, který nejen že popisuje daný podnik, ale zároveň dává i přehled o tom, jak je na tom podnik po finanční stránce a jak bude na tom do tří let. Podnikatelský plán restaurace se nijak extra neliší od podnikatelského plánu jiného zaměření, protože obsah, forma a potřebné náležitosti musí obsahovat každý jeden podnikatelský plán stejné, jednotlivé podnikatelské plány se liší pouze svým zaměřením. Podnikatelský plán restaurace je velmi důležitý dokument zejména pro banku, protože hovoří o tom, jak bude podnik solventní, tedy jaký je předpoklad, že bude schopen splácet úvěr a v jakém časovém horizontu bude schopen úvěr vyplatit. Banka bude detailně zkoumat vaši finanční situaci v podnikatelském plánu, pokud vyhodnotí, že nebudete schopni úvěr splácet, nedostanete ho. Podnikatelský plán je ale důležitý i pro vás, protože vám ukáže vaše silné a slabé stránky, připraví vás na konkurenci, a bude pro vás takovým vodítkem, abyste nezapomněli na žádnou důležitou oblast během řešení celého podnikání.

Co by měl podnikatelský plán obsahovat?

To, co musí podnikatelský plán obsahovat, jsme vám již naznačili výše v článku. Podnikatelský plán restaurace umíme rozdělit na dvě části, a to na část teoretickou a část finanční, finanční část je důležitá pro banku a musí obsahovat účetní závěrku, předpoklad příjmů, výdajů, výnosů a nákladů. Teoretická část zase obsahuje popis vaší restaurace, popis místa, seznam odběratelů, dodavatelů, zaměstnanců, konkurence a podobně. rovněž vám tato část ukáže vaše silné a vaše slabé stránky. Chcete-li se o podnikatelském plánu dozvědět více, určitě se obraťte na internetové stránky společnosti https://www.ikelp.cz/