Štrbské-pleso-ponúka-mnoho-dobrodružstiev-travelcase-tmrhotels

Štrbské pleso je najznámejšie jazero