Servis plynových kotlov mu predĺži životnosť

Servis plynových kotlov – spôsob ako predĺžiť plynovému kotlu životnosť

Veľa domácností si s vidinou jednoduchosti a pohodlia zabezpečila vykurovanie plynom. A áno, toto vykurovanie (a možno ešte elektrické) je rozhodne najpohodlnejšie. Nepotrebujete chystať drevo, pratať uhlie, v prachu riešiť hádzanie peletiek do násypníkov a podobne. Keď prídete domov, vykurovanie funguje podľa vami vopred nadstavených časov. Takže sa nestane ako sa dialo kedysi dávno, že ak deti prídu domov zo školy skôr ako vy, budú musieť sedieť vo svetri v zime a čakať, kým sa rozhorí a vykúri. Vykurovanie plynom je bezpochyby pohodlné. Ale toto pohodlie nesie samozrejme so sebou aj istú mieru zodpovednosti. A tou je servis plynových kotlov. Na servis plynových kotlov sa rozhodne neodporúča zabúdať. Lebo počas servisnej prehliadky je kotol nielen obhliadnutý ale opotrebovaná časť z neho je vymenená za novú. A v prípade, že na tento úkon zabudneme, skrátime tým aj životnosť plynového kotla.

Servis plynových kotlov je vždy v kompetencii odborníkov

Servis plynových kotlov si vyžaduje prax
Servis plynových kotlov nepodceňte

Plynové kotly sa delia podľa výkonu. Podľa tohto rozdelenia sa vykonáva aj servis. Servis malých plynových kotlov sa vykonáva pravidelne jeden krát za dva roky, stredných každý rok a niektorých ešte častejšie. Na servisné prehliadky netreba v žiadnom prípade zabúdať, len tak sa vyhnete nepríjemnostiam a ušetríte za opravy prípadne výmenu kotla v zimnom období. V oblasti servisu plynových kotlov oslovte vždy profesionálov, ktorí sú na danú činnosť odborne spôsobilí. Teda majú potrebné vzdelanie a vedia sa preukázať dokladom. Takýto odborníci sú kompetentní riešiť servisné prehliadky plynových zariadení, spustenie plynových kotlov, záručné ale aj pozáručné opravy a servis, aj montáže kotlov.

Náležitosti servisu

Samotná prehliadka počas servisu plynového kotla obsahuje tieto náležitosti: kontrolu funkčnosti výrobku, kontrolu hydraulickej časti, kontrolu spalín a spalinovej cesty, kontrolu bezpečnostných prvkov, kontrolu plynovej cesty, kontrolu sifónu, kontrolu zásobníka teplej úžitkovej vody, kontrolu elektroinštalácie. Po vykonaní servisu, je na plynovom kotly vyznačený dátum kontroly a odporúčaný dátum nasledujúceho servisu plynového kotla. V prípade, že vás táto ponuka zaujala, máte záujem o profesionálny  servis plynových kotlov, navštívte nasledujúcu internetovú adresu a získate viac informácií:  https://www.teplydomov.sk/