Mohutné rieky na Slovensku

Rieky na Slovensku a niekoľko podstatných faktov

Riek na Slovensku je skutočne veľa a pokiaľ by sme ich množstvo mali porovnať napríklad s našimi južnými susedmi, tak je nimi naše územie priam posiate. Rieky na Slovensku sú pomerne rovnomerne rozložené po celom území. Funkcií riek na Slovensku je hneď niekoľko, jednou z nich je napríklad vymedzenie štátnych hraníc. Pokiaľ sa však pozrieme skôr na ich postavenie v prírode, tak boli a sú zdrojom vody, mnohých foriem života a v minulosti napríklad i zdrojom potravy pre veľkú skupinu ľudí. Z hľadiska stavieb prinútili ľudí postaviť premostenie vedúce ponad vodnú plochu. Taktiež mali veľmi veľký význam pre stavbu obydlí a brehy riek na Slovensku boli ideálnym miestom pre tento účel.  

Rieky na Slovensku a rebríček piatich najdlhších 

Najdlhšie rieky na Slovensku
Poradie riek na Slovensku podľa dĺžky

Najdlhšou spomedzi riek na Slovensku je Váh a túto informáciu si pamätá zrejme väčšina z nás z hodín zemepisu na základnej škole. Celková dĺžka je 403 km a voda v ňom pochádza z Čierneho a Bieleho Váhu, pričom prameň je situovaný v západnej časti Vysokých Tatier. Medzi najdlhšie rieky na Slovensku patrí taktiež Hron, ktorého dĺžka je 298 km. Aj z pohľadu objemu vody patrí Hronu druhá priečka a táto rieka preteká výlučne územím nášho štátu. Ak sa pozrieme na začiatok toku Hrona, tak je v Nízkych Tatrách. Naopak na konci sa rieka vlieva do Dunaja a túto rieku spomína i sám cisár Marcus Aurelius vo svojich zápiskoch počas návštevy územia našej krajiny. Tretia priečka patrí rieke Ipeľ, ktorej celková dĺžka je na úrovni 232 km a pýši sa jedným unikátom. Až 140 km z jeho dĺžky predstavuje štátnu hranicu s Maďarskom, pričom táto skutočnosť je unikátom aj v podmienkach celej Európy. Pokiaľ sa pozrieme na prameň, tak ten je situovaný vo Veporských vrchoch. Z hľadiska dĺžky patrí Dunaju až štvrtá priečka a tento údaj je 172 km. Ak sa však pozrieme na rebríček najvodnatejších riek, tak Dunaju patrí neohrozene prvé miesto. Štátnu hranicu tvorí Dunaj až na dĺžke 150 km a jeho celková dĺžka je 2850 km. Rebríček piatich najdlhších riek na Slovensku uzatvárame Moravou a tá tvorí hranicu s Rakúskom a Českom. Dĺžka Moravy je 114 km a do Dunaja sa vlieva pod hradom Devín. Viac sa dozviete na webovej stránke http://nasavoda.sk/.