Vakcíny na odčervenie psa

Odčervenie psa ako základná starostlivosť o domáceho miláčika

Už pri zadovážení domáceho zvieraťa treba počítať s tým, že sa o neho bude treba pravidelne a celý život starať. K starostlivosti sa nepočíta len kŕmenie, pobyt von, česanie, hranie sa ale aj medikamentózna starostlivosť ako pravidelne očkovanie o odčervenie. Odčervenie psa niektorí majitelia podceňujú z nevedomosti, že tým môžu vážne poškodiť zdravie domáceho miláčika, niekedy  až smrť. Niektoré parazity sú navyše aj prenosné na človeka, preto na odčervenie psa či mačiek v žiadnom prípade netreba zabúdať.

Druhy odčervovacích prípravkov

Prípravky na odčervenie psa
Možnosti ako odčerviť psa

Najčastejšími parazitmi psov a mačiek sú črevné parazity ako hlísty, háďatká a škrkavky. Tie infikujú črevný systém. Hlísty v rámci svojho životného kolobehu aj pečeň a pľúca. Medzi menej známe ale mimoriadne závažné a pri neliečení smrteľné patria aj srdcové červy. Srdcové červy žijú v srdcovom svale zvieraťa, tam sa rozmnožujú  a rastú a tým znemožňujú pravidelným sťahom srdca, čo nakoniec vedie k smrti. Odčervenie psa prebieha v pravidelných intervaloch od šteniatka, kedy sa prvý krát vykonáva vo veku 14 dní. Potom sa opakuje každé dva týždne až do 3 mesiacov veku Následne sa pokračuje každé 3 mesiace až do dovŕšenia 1 roka a po roku sa vykonáva každých 6 mesiacov, podľa odporúčania veterinárneho lekára aj častejšie. Na odčervenie psa sa používajú antiparazitiká. Sú to lieky, u ktorých nemožno podceniť dávkovanie. Antiparazitiká sa podávajú podľa hmotnosti psa. V prípade, že by sa podalo menej liečiva ako je odporúčané, celý odčervovací proces by nemusel byť účinný. Preto je dôležité podať liečivo presne podľa hmotnosti psa a lieky pravidelne striedať aby si parazity na danú látky nevytvorili rezistenciu. Na odčervenie slúžia rôzne prípravky: pasta, tablety, spot-on. Pasta sa najčastejšie používa pri šteniatkach, ktoré by ešte mali problém s prehltnutím tabletky. Ale dá sa zakúpiť aj pasta pre dospelé jedince. Tablety sú určené pre dospelých psov. Najčastejšie sa podávajú 1 ks tabletky na 10 kg váhy psa. Spot-on je v súčasnosti veľmi obľúbený spôsob, lebo sa aplikuje na kožu na chrbte zvieraťa, odtiaľ sa vstrebáva. Je dôležité aplikovať ho medzi lopatky, kde zviera nemá dosah a určitú odporúčanú dobu ho v tejto časti nehladkať a dôrazne dodržiavať zásady osobnej hygieny. Pre viac informácií o tejto téme získate na nasledujúcej stránke: https://www.vetcan.sk/