Kvalitný komínový systém

Komínový systém ako základ vášho vykurovania

So slovom komín sa nám vybaví mnoho asociácií. Spájajú sa nám s ním kominári, ktorí údajne prinášajú šťastie. Rovnako aj bociany, o ktorých sa traduje, že ak sa posadia na komín, do roka sa v tejto rodine narodí dieťa. Pre mnohých z nás je však komín symbolom tepla v našej domácnosti. Základom vykurovania je komínový systém, ktorý sa skladá z viacerých častí. Sú navzájom prepojené a na vzájomnej činnosti závislé.

Komínový systém a jeho činnosť

Komínový systém v zimnom období
Funkcia komínového systému

Komín predstavuje zariadenie, vďaka ktorému je umožnené odvádzať spaliny, ktoré vznikli pri procese získavania tepla v domácnosti do okolitého prostredia. Ak ste vo fáze výberu toho správneho pre vašu domácnosť, je potrebné si uvedomiť, že sa nejedná o investíciu, ktorú si váš rodinný rozpočet nevšimne. Jedná sa o dlhodobú investíciu, preto by ste jeho výber nemali podceniť. Okrem toho, že odvádza spaliny do ovzdušia, vytvára aj vhodné podmienky pre horenie vo vykurovacom zariadení. Je zodpovedný tiež aj za to, aby bol dom chránený voči vzniku požiaru a tým, aby do domácnosti vnikol dym. Predstavuje dôležité zariadenie, ktoré má výrazný vplyv na bezpečnosť tých, ktorí v rodinnom dome bývajú. Musí preto spĺňať množstvo tak technických, ako aj bezpečnostných a kvalitatívnych parametrov. Je teda potrebné, aby sa jeho návrhom zaoberali len skúsení odborníci, ktorí pre vašu domácnosť navrhnúť najlepšie možné, a hlavne bezpečné riešenie. Ešte stále sa najčastejšie ako príčina vzniku požiaru v domácnosti uvádza nesprávne navrhnutý a postavený komín. Dajte si teda na ňom skutočne záležať.

Komínový systém a časti, z ktorých sa skladá

Komín sa skladá z viacerých častí, pričom ich činnosť je vzájomne prepojená. Ak nefunguje určitá časť, odrazí sa to aj na fungovaní komínu ako celku. Základom je komínové teleso. Jeho neoddeliteľnou súčasťou sú aj prieduchy, ktorých hlavná úloha spočíva v lepšom priechode vzduchu z a do vykurovacieho zariadenia. V prípade komínového systému sa stretneme aj s výrazom sopúch, čo predstavuje otvor, ktorý slúži ako hlavný spoj dymovodu s prieduchom. V komíne by sa tiež mali nachádzať aj otvory, ktoré slúžia na vymetanie produktov, ktoré vznikajú pri vykurovaní – napríklad sadze alebo popol.

Mať kvalitný komín predstavuje základ bezpečnosti v domácnosti. Komínový systém predstavuje neoddeliteľnú súčasť vašej domácnosti, dôležité však je, aby ste sa naň mohli spoľahnúť. Navštívte stránku https://odzakladov.sk/ a doprajte vašej domácnosti bezpečný komínový systém aj vy!