GDPR vypracovanie a jeho zásady

GDPR a jej vypracovanie musí mať každá firma

GDPR je pojem, s ktorým sa stretávame už od mája roku 2019. Čo vlastne GDPR je a čo všetko sa skrýva za týmto pojmom? ? Touto obšírnou a nie príliš jednoduchou témou sa začalo zaoberať skutočne mnoho firiem, či už veľkých alebo malých.  GDPR je vlastne ochrana osobných údajov. GDPR vypracovanie je pomerne náročná záležitosť, vyžaduje si mnoho skúseností a informácií a začalo sa touto témou preto zaoberať viacero spoločností, ktoré sú veľmi ochotné pomôcť so spracovaním. V súčasnosti sa kladie naozaj veľký dôraz na ochranu osobných a citlivých údajov, preto si GDPR vypracovanie musí dať urobiť každá firma s akýmkoľvek počtom zamestnancov.

Na koho sa obrátiť pri GDPR vypracovaní?

GDPR vypracovanie a jeho podstata
Princípy vypracovania GDPR

Meno, priezvisko, mail, rodné číslo, IP adresa a mnohé iné citlivé údaje denne spracovavá množstvo firiem. Tie sú podľa nariadenia, ktoré vstúpilo do platnosti v máji 2019 povinné chrániť akékoľvek  osobné údaje. Znamenalo to mnoho zmien pre veľké množstvo firiem a často sa nevedeli s danou situáciu vyrovnať. Čo obsahuje vypracovanie GDPR? Na GDPR vypracovanie existuje určitý postup, ktorý spoločnosť dodržiava. Na samotnom začiatku celého GDPE vypracovania stojí analýza firmy.  Neskôr sa vypracuje potrebná dokumentácia, ktorá obsahuje všetky potrebné informácie pre konkrétnu spoločnosť. K vypracovaniu GDPR tiež neodmysliteľne patrí aj zaškolenie zamestnancov, ktoré už mnoho firiem poskytuje. Všetky citlivé údaje, ktoré sú obsiahnuté napríklad na zmluvách v kanceláriách musia byť v skriniach a určite zamknuté, aby sa k týmto údajom nedalo ľahko dostarať.  Taktiež lekári sú povinní mať všetky zdravotné karty a záznamy pod dohľadom a nesmú podľa nariadenia nikomu inému odovzdávať osobné údaje. Dá sa povedať v jednoduchosti, že všetci, ktorí pracujú s akýmikoľvek citlivými údajmi, sú povinní mať GDPR vypracovanie. V prípade nesplnenia tohto nariadenia a nevypracovania GDPR hrozí danej spoločnosti pokuta alebo iné sankcie, ktoré by firme mohli výrazne uškodiť. Preto si treba takúto povinnosť splniť čím skôr a vyhnúť sa nepríjemnostiam . GDPR vypracovaniu sa nevyhli ani e-shopy, ktoré tiež pracujú s citlivými údajmi. Takže v každom prípade si treba vypracovať GDPR.

Ak hľadáte niekoho na vypracovanie GDPR, kliknite na stránku https://gdpr-data.sk/