Zišla by sa vám dotácia na tepelné čerpadlo?

Súčasným trendom sa stáva byť ekologický. Životné prostredie vďaka ľudskej činnosti naozaj trpí a preto sa mnohí ľudia snažia pri svojich rozhodnutiach byť šetrný k prírode. Aj v prípade vykurovania domácností a získavania teplej úžitkovej vody sa začínajú do popredia dostávať také zariadenia, ktoré sú ekologické. Viaceré domácnosti na túto činnosť preferujú tepelné čerpadlá. Aj keď toto zariadenie nie je práve najlacnejšou záležitosťou, dobrou správou je, že existuje aj dotácia na tepelné čerpadlo.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt tepelne cerpadloPre inštaláciu tepelného čerpadla existuje viacero dôvodov. Hlavnou výhodou tepelného čerpadla je pomerne rýchla návratnosť vynaložených finančných prostriedkov. Keď sa do toho zapojí aj dotácia na tepelné čerpadlo, toto vykurovacie zariadenie nemusí byť až takou finančne nákladnou položkou pre domácnosť. Inštalácia tepelného čerpadla predstavuje najnákladnejšiu položku, jeho ďalšou výhodou sú jeho nízke prevádzkové náklady. Tepelné čerpadlo je tiež šetrné voči životnému prostrediu, jednoduché na inštaláciu a obsluhu. Aj keď je toto zariadenie určené na vykurovanie a ohrev teplej vody, ďalšou výhodou je aj to, že je viacúčelové – môže nielen vykurovať a ohrievať vodu, ale dokáže aj chladiť. Tepelné čerpadlá fungujú na podobnom princípe ako chladničky, rovnako dokážu odčerpávať teplo. Rozhodujúcim faktorom o tom, či tepelné čerpadlo bude vykurovať alebo chladiť, je smer prečerpávania tepelnej energie. Pri vykurovaní smer tepelnej energie smeruje z vonkajšieho prostredia do vnútorného, pri chladení zase z vnútorného prostredia do vonkajšieho. Existuje viacero typov tepelných čerpadiel. Zariadenia, ktoré na vykurovanie a ohrev vody získavajú teplo zo zeme alebo z podzemných vôd sú náročnejšie nielen na vstupné investície, ale aj inštaláciu tohto zariadenia. Dotácia na tepelné čerpadlo je určená pre tých, ktorí sa s myšlienkou inštalácie tohto zariadenia stále pohrávajú, ale investícia do jeho obstarania sa im zdá príliš vysoká. Priemerná návratnosť vynaložených prostriedkov za tepelné čerpadlo je približne 5-7 rokov. Tepelné čerpadlá sú preferované najmä na novostavbách. Tento fakt však nie je pravidlom, využívajú sa aj vtedy, ak bol dom rekonštruovaný a jeho vykurovanie pomocou tepelného čerpadla bude efektívnym riešením. Pri nových stavbách s veľkoplošnou vykurovacou sústavou sa oplatí použiť tepelné čerpadlo typu vzduch/voda, v prípade starších budov s teplovodnou vykurovacou sústavou s prídavnými vykurovacími telesami je vhodnejšia bivalentná prevádzka. Rozvoj vykurovania domácnosti, získavania teplej úžitkovej vody či chladenie pomocou tepelných čerpadiel však ostáva vecou, ktorá je podmienená podporou zo strany štátu. Jedná sa najmä o zdieľanie obstarávacích nákladov, k čomu je určená dotácia na tepelné čerpadlo. Aby sa však tepelné čerpadlo stalo pre našu domácnosť efektívnym a hospodárnym riešením, dôležité je vedieť kde, kedy a ako sa odporúča ich prevádzkovať.