Strešné krytiny odolné voči mrazu

Strešné krytiny a ich záruka

Strešné krytiny sú týmito komponentami rodinných domov, od ktorých majiteľ očakáva predovšetkým dostatočný stupeň ochrany v prípade nepriaznivého počasia. To je primárnym cieľom i očakávaním, no nie je jediným, strešné krytiny by mali spĺňať viac. Iným je to, že ten istým majiteľ očakáva od strešných krytín i dlhotrvácnosť. Nikomu sa predsa nechce o pár rokov rozoberať celú strechu a riešiť pokládku krytiny opätovne. Aj v nadväznosti na to, že pre tento úkon je najlepšie volať profesionálnu firmu a nespoliehať sa na vlastné schopnosti. A tu sa dostávame na samotný začiatok, presnejšie do procesu kúpy strešných krytín. Zákazník by mal ich výberu venovať dostatočnú pozornosť a zaujímať sa aj o ostatné parametre a fakty, napríklad o záruku. 

Pozrime sa bližšie na záruku pre strešné krytiny  

Strešné krytiny na každú stavbu
Životnosť strešnej krytiny podľa materiálu

Materiálov na výrobu strešných krytín je hneď niekoľko, pričom každý z nich sa vyznačuje inými špecifikami a má svoje výhody i nevýhody. V nadväznosti na tieto charakteristiky je potom otázka záruky odlišná u jednotlivých typov. Ak sa napríklad pozrieme na betónové strešné krytiny zistíme, že jednotliví výrobcovia uvádzajú jednotnú záruku na mrazuvzdornosť. Táto záruka následne hovorí o tom, že počas záručnej doby by nemalo vplyvom mrazu dochádzať k puknutiu alebo odlupovaniu strešných krytín. Niektorí zo spomínaných výrobcov sa snažia svojich potenciálnych zákazníkov osloviť aj zárukou na nosnosť a nepriepustnosť vody. Štandardná záručná lehota pri betónových strešných krytinách sa pohybuje na úrovni 30 rokov. Ak vezmeme do úvahy fakt, že životnosť týchto škridiel je približne na úrovni 50 rokov, tak táto lehota je v poriadku. V oblasti záruky by však jediným kritériom výberu konkrétnej krytiny nemala byť len samotná dĺžka záručnej lehoty. Náklady na obstaranie krytiny sú však len časťou z celkového finančného zaťaženia pri jej výmene. Pri rozhovore s predajcom ohľadom záruky sa preto opýtajte aj na ostatné údaje a to, či sú ním hradené aj ostatné náklady, napr. tie na výmenu a montáž novej krytiny. Práve na základe týchto informácií môžete ako zákazník odhaliť, či sa jedná o skutočne seriózneho výrobcu. Pri návšteve predajne a pri rozhodovaní v rámci kúpy krytiny sa preto rozhodne nehanbite opýtať a s predajcom aktívne komunikovať. Pre viac informácií kliknite na internetovú stránku https://krytina.sk/.