ortopedicky-matrac

Vlastnosti, akými sú hrúbka a veľkosť, ktoré má ortopedický matrac, výrazne ovplyvňujú jeho účinnosť a celkové pohodlie.