geodet-Bratislava-so-skúsenosťami

Geodet Bratislava a jeho práca