Kvalitné finančné produkty

Počet finančných produktov by sme v súčasnosti už tak ľahko nespočítali. Ich počet sa odhaduje dokonca v stovkách. Existuje viacero finančných produktov, každý jeden je rozdielny a slúži na individuálne uspokojenie potrieb. Do popredia sa začínajú predierať aj také produkty, o ktorých sme pred pár rokmi sotva niečo počuli. O ich existencii sme vôbec netušili a dnes sa stávajú našou každodennou súčasťou. Takýmto finančným produktom je aj lízing. O čo sa vlastne pri lízingu jedná? Počas nášho života sa nám nie raz, ale rovno viackrát stalo, že si túžime niečo kúpiť, ale nemáme na uskutočnenie tejto kúpy dostatok finančných prostriedkov. Ak sa jedná o malú sumu, požičiame si ju od našich známych bez toho, aby sme si museli brať úver a na jeho splácanie sa zaväzovať bankovým subjektom. Ak sa jedná o sumu väčšiu, ktorú nie je možné tak skoro nahromadiť, jednoducho uzatvoríme zmluvu o lízingu s lízingovou spoločnosťou.Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt money and finance Tiež bez toho, aby sme si museli brať bankový úver. Lízing všeobecne funguje na základe uzatvorenej lízingovej zmluve medzi vlastníkom a tým, kto si daný predmet prenajíma. Vopred však musíme mať vyhliadnutý predmet, o ktorý máme záujem. Ponuka zariadení, ktoré sú predmetom lízingových zmlúv je naozaj pestrá a predmet lízingu dnes môže byť už takmer čokoľvek. Najčastejšie sa však uzatvárajú lízingové zmluvy na motorové vozidlá a výrobné zariadenia. Ako to teda funguje v praxi? Ak sme si vyhliadli zariadenie, o ktoré máme záujem, obrátime sa na lízingovú spoločnosťou so žiadosťou o jeho kúpu. Lízingová spoločnosť tento predmet nakúpi do svojho vlastníctva a na základe vopred stanovených lízingových splátok, ktoré musíme v pravidelných intervaloch uhrádzať, nám umožní tento predmet používať. Po uplynutí doby a splatení všetkých lízingových splátok existuje možnosť toto zariadenie od lízingovej spoločnosti za určitú, zostatkovú sumu odkúpiť. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt money and financeLízing má viaceré výhody. Je prístupný nielen pre širší okruh podnikateľských subjektov, ale aj pre samotné fyzické osoby. Pomocou lízingu sa tiež ten, kto si prenajíma predmet lízingu, zabezpečuje voči kurzovým a úverovým rizikám. Nájomca má vopred stanovenú pevnú lízingovú sadzbu a rovnako je vopred a pevne stanovená aj hodnota pravidelným lízingových splátok. Túto sumu neovplyvní ani vývoj úrokových mier na bankovom trhu alebo vývoj menového kurzu jednej meny voči druhej. Najväčšou výhodou je však to, že v prípade lízingu výška splátok bude zodpovedať celkovej obstarávacej cene na začiatku obdobia, cena sa nebude v budúcnosti zvyšovať. Nájomca je teda chránený voči inflácii a voči tomu, že vďaka nej v budúcnosti môže dochádzať ku zvyšovaniu ceny tohto zariadenia. Lízing je určite tým správnym riešením pre tých, ktorí sa nechcú v budúcnosti viazať úverom. Existujú viaceré spoločnosti, ktoré sa zaoberajú sprostredkovaním lízingu. Takou spoločnosťou je aj winners group. Winners Group má vyškolených svojich špecialistov aj na túto oblasť. Zamestnanci Winners Group dokážu nielen poradiť, ale aj lízing sprostredkovať.