Kvalitná strešná krytina

Kvalitná strešná krytina tvorí základ strechy. Tvar strechy či použitý materiál strešnej krytiny je rozdielny na každom zemepisnom území. Aj keď na trhu nájdeme už širokú paletu ponúkaných strešných krytín, spája ich však jedna spoločná vlastnosť – ochrániť objekt pred poveternostnými podmienkami a poskytnúť majiteľovi objektu bezpečie. Okrem toho však rovnako aj tlmí zvuk a predstavuje tepelnú izoláciu pre budovu.Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt stresna krytina Aby však výber strešnej krytiny bol naozaj správny, pri výbere by mal jej budúci vlastník zvážiť viaceré faktory. Ide najmä o kvalitu a záruky ponúkanej strešnej krytiny a oblasť, v ktorej bude v budúcnosti pôsobiť. Najpoužívanejšie druhy strešnej krytiny sú nasledovné:

  • Plechová strešná krytina: používanie tohto typu siaha hlboko do minulosti. Plechová strešná krytina je cenovo výhodná, jej nevýhodou je však to, že po čase na jej povrchu dochádza ku korózii (hrdzaveniu). Na trhu sa však už objavujú aj také druhy, ktoré majú vďaka pozinkovaniu životnosť predĺženú na minimálne 80 rokov. Ich nevýhodou je však to, že v porovnaní s klasickou plechovou strešnou krytinou sú o niečo finančne náročnejšie.
  • Pálená keramická krytina: vyrába sa vo viacerých farebných vyhotoveniach. Po samotnej investícii do pálenej keramickej krytiny sú jej majiteľovi šetrené dodatočné finančné náklady, pretože nie sú potrebné jej ďalšie povrchové ošetrenia. Vďaka vypaľovaniu má lepšiu pevnosť, trvanlivosť a je dobre odolná voči poveternostným podmienkam.Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt stresna krytina
  • Asfaltové šindle: sortimentová skladba asfaltových šindlí je naozaj pestrá. Jednotlivé typy sa od seba odlišujú farebným prevedením, tvarom či veľkosťou. Asfaltové šindle sú veľmi ľahké a nemá na ne vplyv ani náhla teplotná zmena. Vyznačujú sa vodovzdornosťou, univerzálnym použitím a stabilitou.
  • Betónová krytina: vďaka recyklovateľnosti je betónová strešná krytina ekologickejším riešením. Je veľmi podobná keramickej strešnej krytine. Vďaka pevnosti, ktorou betónová krytina disponuje je možné ju vyrábať aj vo väčších rozmeroch. Okrem toho, že je odolná voči zlým poveternostným podmienkam, disponuje aj odolnosťou voči mrazu.

Súčasný trh so stavebným materiálom nám ponúka nekonečne veľa možností a riešení. Platí to aj v prípade strešnej krytiny. Pri výbere správneho typu strešnej krytiny je najdôležitejším parametrom počasie v danej oblasti. Nie každý druh strešnej krytiny je vhodný pre danú zemepisnú oblasť. Pri výbere strešnej krytiny veľa ľudí zohľadňuje hlavne jej dizajn a cenu, dôležitá je tiež hmotnosť, ktorú strešná krytinu už na samotnú strechu pridá. Predajom a montážou strešnej krytiny sa zaoberá viacero stavebných firiem. Každé rozhodnutie o nákupe strešnej krytiny by malo byť odkonzultované so stavebnou spoločnosťou, ktorá bude montáž strešnej krytiny realizovať. Predpokladom ostáva fakt, že každá stavebná spoločnosť disponuje rozsiahlymi znalosťami v oblasti strešnej krytiny, preto je potrebné poznať aj názor odborníka.