Fast fashion a príroda

Hrozba pre životné prostredie – fast fashion

Životné prostredie nebolo v histórii ľudstva nikdy ohrozené tak veľmi, ako je ohrozené práve teraz. V dôsledku veľkého objemu priemyselnej výroby, v dôsledku používania dopravných prostriedkov, ktoré produkujú škodlivé látky, ako aj z ďalších dôvodov, sa kvalita životného prostredia na našej planéte postupne zhoršuje. Vzduch, ktorý dýchame už nie je taký čistý, ako kedysi. Ani voda v riekach a jazerách nie je výnimkou znečistenia. K znižovaniu kvality životného prostredia prispieva ľudská aktivita, ktorá zahŕňa napríklad aj odevný priemysel, s ktorým sa spája pojem „fast fashion“. 

Čo fast fashion vlastne je?

Fast fashion má pre a proti
Nevýhody fast fashion

Ak ste sa doposiaľ s pojmom fast fashion nestretli, prípadne ak vám nie je úplne jasné, čo znamená, v krátkosti vám objasníme, o čo ide. Fast fashion znamená v preklade „rýchla móda“. Rýchla je z toho dôvodu, že za veľmi krátky čas sa vyprodukujú enormné množstvá oblečenia, ktoré si následne ľudia vo veľkom množstve často nakupujú. Takéto kúsky oblečenia sú niekedy nosené len párkrát a následne vyhodené. Keď veľké množstvo tovární vyrába také množstvá odevov, ľudia si ich kupujú a následne vyhadzujú, v mnohých smeroch dochádza k znečisteniu planéty. 

Ako fast fashion spôsobuje znečistenie životného prostredia?

Fast fashion žiaľ prispieva k znečisteniu prostredia vo viacerých smeroch. Začína sa to pri pestovaní rastlín bavlny, ktorá je postrekovaná chemickými látkami. Tieto látky sa uvoľňujú do pôdy a následne do riek, jazier a oceánov. K ďalšiemu znečisteniu v spojitosti s fast fashion dochádza pri výrobe odevov vo fabrikách, ktoré vypúšťajú veľké množstvá škodlivín do ovzdušia. Vyrobené odevy sú následne transportované, kedy sú opäť emitované škodlivé látky – ide najmä o cestnú či lodnú dopravu. Posledným bodom, pri ktorom fast fashion spôsobuje znečistenie planéty, je, keď ľudia málo nosené oblečenie zahadzujú do kontajnerov, z ktorých sú tieto odevy odvezené na smetisko a následne vo väčšine prípadov do spaľovne. Ako môžete vidieť, fast fashion významne prispieva k znižovaniu kvality životného prostredia. Aby sme to mohli zvrátiť, je potrebné, aby svoj prístup k nakupovaniu odevov zmenila väčšina populácie. Ak vás téma fast fashion zaujala, navštívte internetovú stránku https://upcycle.sk/