SEO optimalizácia (online marketing)

Seo optimalizácia, alebo optimalizácia pre vyhľadávače predstavuje techniku, prostredníctvom ktorej môžu online podnikatelia zlepšiť svoje pozície vo vyhľadávačoch. Seo optimalizácia funguje na princípe odkazov prichádzajúcich z iných webových stránok na Vašu webovú stránku, pričom tento odkaz je na konkrétne kľúčové slovo. Pokiaľ je webová stránka, z ktorej odkaz prichádza kvalitná, spôsobí to zlepšenie pozície na dané kľúčové slovo. Na čo je to dobré a čo z toho má podnikateľ? Odpoveď je jednoduchá- zvyšuje to návštevnosť a predajnosť webovej stránky. Môžeme teda jednoznačne konštatovať, že v dnešnej dobe je online podnikania bez kvalitnej seo optimalizácie odsúdené na neúspech. Je to práve seo optimalizacia, ktorá určuje úspech alebo neúspech online podnikania. Samozrejme, bolo by veľmi neobjektívne a zaujaté považovať seo optimalizáciu za jediný nástroj, ktorý rozhoduje o úspešnosti podnikania. V poslednej dobe sa neustále zvyšuje trend propagácie značky namiesto jednotlivých kategórií alebo produktov. Tu je seo optimalizácia málo efektívna, pretože novú značku nikto nebude priamo vyhľadávať. Výsledek obrázku pro SEO 300x300Je potrebné zapojiť sociálne siete ako Facebook, Twitter alebo Instagram, ale aj reklamu na Google, známu ako Google adwords, resp. PPC (Pay Per Click) reklamu. Taktiež je vhodné písať na aktívne čítané portály, kde sa môžu čitatelia o značke viac dozvedieť. Seo optimalizácia je v tomto prípade vhodná na to, aby sa produkty, resp. kategórie danej značky, ktoré vyhľadávajúci univerzálne (bez hľadania konkrétnej značky) vyhľadáva, nachádzali čo najvyššie a spôsobovali tak čo najčastejší stret vyhľadávajúceho s danou značkou a teda webovou stránkou danej firmy. Ak chce však firma predávať tak, že ľudia hľadajú konkrétny produkt a prostredníctvom nájdenia produktu cez vyhľadávač narazia na webovú stránku danej firmy, musí sa táto firma nachádzať na dané kľúčové slovo (produkt) vysoko vo vyhľadávači. Tu sa opäť dostávame k nutnosti realizovať seo optimalizáciu. Tento spôsob, keď vyhľadávajúci vyhľadáva konkrétny produkt, resp. kategóriu a pozerá prvé výsledky vyhľadávania je v dnešnej dobe oveľa frekventovanejší. Ide tu teda o boj o pozície vo vyhľadávačoch. Na túto pozíciu vplýva veľké množstvo faktorov, bez ktorých splnenia je seo optimalizácia menej efektívna, alebo dokonca zbytočná. Tieto faktory sú napríklad kvalita obsahu na webe, relevantnosť obsahu na webovej stránke, návštevnosť a doba strávená na webovej stránke, percento okamžitých odchodov atď. Seo optimalizácia je je teda súčasťou komplexného online marketingu, ktorý slúži na zviditeľnenie webovej stránky v online konkurenčnom prostredí. Jedným z argumentov, prečo je optimalizácia pre vyhľadávače naozaj nevyhnutá, je štatistika Google, ktorá hovorí, že veľká väčšina vyhľadávajúcich kliká na prvé 3 pozície a takmer nikto sa nedostane na druhú stranu výsledkov vyhľadávania. To znamená, že ak sa nenachádzate na prvej strane vo vyhľadávači (top 10 pozícií), akoby ste vo vyhľadávači ani neexistovali.